حوزه فناوری دانشکده محیط زیست؛ اولویت فراخوان برنامه های حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ اولین نشست ارائه و معرفی پارک علم وفناوری دانشگاه تهران روز یکشنبه ۷ خرداد در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار شد.

برنامه حضور در دانشکدگان دانشگاه تهران با هدف آشنایی با بخش های مختلف و فعالیت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و همچنین برنامه‌های حمایتی این سازمان برگزار می شود. این برنامه از زیرمجموعه های رویدادهای کافه کارآفرینی است.

در برنامه بازدید از دانشکده محیط زیست، مهندس صداقت فرد معاون مرکز نوآوری وکارآفرینی پارک علم و فناوری معرفی کاملی از خدمات و بخش های مختلف پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ارائه داد؛ نحوه جذب و پذیرش افراد در مرکز رشد و مرکز نوآوری و نحوه حمایت از ایده‌های فناورانه و نوآورانه و رویدادهای برگزار شده از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

معاون مرکز نوآوری وکارآفرینی پارک علم و فناوری اعلام کرد: اولین فراخوان برنامه های حمایتی با اولویت حوزه فناوری دانشکده محیط زیست برنامه ریزی و برگزار خواهد شد.

در بخش دیگر این برنامه، مهندس آسوشه کارشناس واحد تجاری سازی، توضیحات کلی در مورد شیوه کار، پذیرش و خدمات مختلف واحد تجاری سازی و رویداد تانا ارائه کرد.

گفتنی است در این برنامه دکتر مشاری سرپرست شعبه دانشکده محیط زیست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، دکتر نورپور عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست، دکتر زبردست عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست و جمعی دیگر از اساتید هیئت علمی و دانشجویان حضور داشتند.