پیشخوان فناوری مقدمه‌‌ای بر توسعه نظام کارآفرینی و تحقق پیوستار آموزش،پژوهش و نوآوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دومین دوره آموزشی مسئولین پیشخوان‌های فناوری در شبکه فناوری دانشگاه تهران را در روزهای ۲۹ آذر لغایت ۳ دی ماه به صورت وبیناری برگزار کرد.