وبینار آشنایی صاحبان ایده با برنامه‌های رویش و شکوفایی (ویژه کل کشور)

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار آشنایی صاحبان ایده با برنامه های حمایتی رویش و شکوفایی (ویژه کل کشور)را برگزار می کند.

مخاطبان وبینار:
کلیه صاحبان ایده دانشگاه های آموزش عالی سراسر کشور ( اعضای هیات علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان)

در این وبینار موضوعات زیر بررسی خواهد شد:

• معرفی برنامه‌های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی
• معرفی برنامه رویش و برنامه شکوفایی
• نحوه تکمیل فرم‌های ثبت نام (شرکت در فراخوان)
• ارائه فرایندهای پذیرش و ارزیابی هسته‌های رویش/ شکوفایی
• ارائه فرایندهای عقد قرارداد
• گپ و گفتی با مخاطبان برنامه‌های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی

زمان برگزاری: دوشنبه ١۵ دی ماه ماه ساعت١۴

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ٨٨٢٢٠٧٠٠ الی ۴ داخلی (١۵۴ و ١۶۴) تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام در وبینار آشنایی با برنامه های رویش و شکوفایی به سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مراجعه نمایید: