رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خبرداد؛

راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران در قلب شهر تهران

ناحیه نوآوری دانشگاه تهران با راهبری و مدیریت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه اندازی و فعالیت خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ؛ دکتر علی اسدی در گفت و گو با اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از راه اندازی ناحیه نواوری دانشگاه تهران در منطقه ۶ شهرداری شهر تهران خبر داد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور از طریق ارتباط بین بازیگران مختلف اکوسیستم فناوری و نوآوری هدف اصلی راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران است عنوان کرد؛ ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه اقتصادی و رفاه پایدار برای جامعه و حرکت به سمت دانشگاه های نسل چهارم، تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری استان تهران، تبدیل شدن به محور نوآوری، فناوری، جهانی سازی و توسعه اقتصادی در منطقه، تبدیل شدن ناحیه به مکان تعامل ساکنین شهر و ایجاد خوشه های تخصصی علمی و فناوری در بخش های مختلف ناحیه نوآوری از دیگر اهداف مهم راه اندازی این ناحیه می باشد.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران با برقراری ارتباط موثر میان امکانات و تسهیلات و جذب استعدادها به توسعه اکوسیستم کارآفرینی شهر و در نهایت کشور کمک می کند گفت؛ در این ناحیه شرکت ها و استارتاپ ها نه تنها از تولید علم در دانشگاه‌ها بهره می برند بلکه امکان دسترسی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور نیز آسان می شود و با این ارتباط دو سویه می توان در توسعه اکوسیستم کارآفرینی نقش موثری ایفا کرد.

علی اسدی با اشاره به محدوده جغرافیایی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران بیان کرد؛ ناحیه نوآوری شهر دانش در محدوده جغرافیایی حدفاصل بلوار کشاورز در شمال، خیابان کارگر در غرب، خیابان انقلاب در جنوب و خیابان وصال شیرازی در شرق و همچنین ناحیه نوآوری تهران در محدوده حدفاصل بزرگراه شهید حکیم در شمال، بزرگراه شهید چمران در غرب، بزرگراه شهید گمنام و خیابان مطهری در جنوب، بزرگراه شهید مدرس در شرق قرار گرفته است.

وی گفت؛ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای پیشبرد اهداف این رویداد برنامه ها و حمایت های متعددی را در دستور کار خود قرار داده است.

استاد دانشگاه تهران ایجاد محیط های زیبا، فضای تفریح و سرگرمی، شبکه حمل و نقل مناسب، ساختمان هایی با کاربردهای متنوع و چند منظوره، جذب بازیگران مختلف اکوسیستم، افزایش فرصت تلاقی افراد در بستر زندگی شهری و در نتیجه افزایش احتمال بروز و ظهور نوآوری، ریسک زدایی و تسهیل راه اندازی کسب وکارهای نوآورانه در این ناحیه، ایجاد شبکه و فرصت تضارب آرا و همکاری بین نقش آفرینان اکوسیستم، ایجاد فرصتهای گوناگون همجواری و هم افزایی استارت آپ ها و کارآفرینان با سایر بازیگران، ازجمله سایر نخبگان، شرکتهای صنعتی، استارت آپ ها، سرمایه گذاران را از مهم ترین برنامه ها و حمایت های پارک در جهت پیشبرد اهداف ناحیه نوآوری دانشگاه تهران عنوان کرد.