سه درس برای بقا در سال اول کسب وکار

سال اول کسب وکار، سالی مهم و چالش برانگیز است. ممکن است به عنوان یک کارآفرین، پر از آرزو بوده و ایده های بسیار عالی ای داشته باشید. همزمان با این که در تکاپوی راه اندازی کسب وکار خود هستید، باید نسبت به مسائل و موضوعاتی که ممکن است در سال اول با آن مواجه شوید، آگاهی پیدا کنید تا بتوانید آن ها را با موفقیت پشت سر بگذارید.
در ادامه این نوشتار، راس بوهردروف ( Ross Buhrdorf ) کارآفرین و بنیان گذار سازمان ZenBusiness تجربیات سی ساله خود را در این زمینه بیان می‌کند.

کمال‌گرایی را فراموش کنید و بر یافتن مشتریان کسب وکار خود تمرکز کنید.