بازار و بازاریابی؛ محرک تولید و دلیلی برای رونق تولید

شعبه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار “تحلیل بازار محصولات با فناوری پیشرفته” را با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در تاریخ ۸ دی برگزار کرد.

در این وبینار، دکتر حامد رفیعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران به شرح مباحثی در حول مفهوم بازار و طرح بازاریابی برای یک محصول با فناوری پیشرفته، مدل بازارگرایی کسب وکارهای با فناوری پیشرفته، ریسک کسب وکار با فناوری پیشرفته و جایگاه ریسک بازاری و اهمیت پیش ارزیابی مالی و تهیه BP در کسب وکارهای با فناوری پیشرفته پرداخت.

علاقه مندان می توانند گزارش کامل تصویری این وبینار را از طریق لینک زیر مشاهده نمایند:

مشاهده گزارش کامل تصویری وبینار