فصل سوم پارک کست در راه است…

📣پارک علم وفناوری دانشگاه تهران، سومین فصل از سری پارک کست های خود را منتشر خواهد کرد.
در فصل اول پارک کست به شرح مفاهیم کسب وکاری و کارآفرینانه پرداخته شد. فصل دوم نیز با محوریت گفت وگو با صاحبان کسب وکارها پیش رفت.

این بار در فصل سوم، به حوزه صنایع خلاق خواهیم پرداخت.

علاقه مندان میتوانید پارک کست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را با جست وجوی عبارت UTParkCast در کست باکس،ناملیک و گوگل پادکست بشنوید.
همچنین پارک کست در تلگرام پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به آدرس ut_stp در دسترس است.

تیزر هم در این خبر گذاشته شود، تیزر در فولدر ۲۴ آبان وجود دارد.