فرصت ها وچالش های کسب و کارهای ورزشی ؛از خلق ایده تا رسیدن به کسب وکار

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران, دومین وبینار از سری وبینارهای انجمنی با عنوان” فرصت ها و چالش های کسب و کارهای ورزشی ” را با حضور دکتر امین دهقان قهفرخی وآقای خلیل هلالی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران روز یکشنبه ۲۳ آبان برگزار کرد.