با استارت آپ coachHub؛ فرهنگ مربی گری را اجرایی کنید.

به گزارش مک کنزی، ۷۵ درصد از کارکنان آموزش های خود را ناکارآمد ارزیابی می کنند. این موضوع را به عنوان اثر سمینار یاد می کنند. در واقع کارکنان ممکن است یک سمینار آموزشی را خوب و انگیزه بخش بدانند اما هنگامی که به انجام کارهای روزمره مشغول شوند، اثر مثبت آموزش سمیناری که دیده اند کاهش می یابد.

در برخی از موارد به کارکنان آموزشی ارائه نمی شود و آن ها مجبور می شوند نقش های خود را بدون آموزش حرفه ای ایفا کنند.
مطالعات نشان داده است یادگیری پایدار و تغییر در رفتار به تغییر در فرهنگ نیاز دارد. اجرایی کردن فرهنگ مربی گری که فرهنگی مقیاس پذیر، قابل سنجش و انعطاف پذیر است، به ایجاد تغییرات فرهنگی و رفتاری منجر می شود. CoachHub استارت آپی در زمینه مربی گری، راه حل این موضوع است.
CoachHub یک پلتفرم توسعه استعداد است که سازمان ها را قادر می سازد صرف نظر از حوزه فعالیت و رتبه کاری برای تمام کارکنان خود، برنامه مربی گری فردی که قابل اندازه گیری و سنجش است، ارائه دهند. در واقع برای همه کارکنان در تمامی سطوح شغلی امکان استفاده از مربی شخصی از طریق این پلتفرم فراهم می شود.
با انجام این کار، سازمان ها از مزایای زیادی من جمله افزایش میزان مشارکت کارکنان، سطح بالاتر بهره وری، بهبود عملکرد شغلی و افزایش نرخ حفظ کارکنان بهره مند می شوند.
مجموعه جهانی coachHub بیش از ۶۰۰ مربی در سراسر دنیا دارد و جلسات مربی گری با بیش از ۳۰ زبان مختلف برگزار می شود.
از طریق این برنامه؛ مدیران نیز به رهبرانی الهام بخش تبدیل می شوند.
در این برنامه، جلساتی به صورت منظم با مربی کسب وکار برگزار می شود. این جلسات به صورت ویدئویی و به مدت ۴۵ دقیقه می باشد. در این جلسات، شاگردان چالش ها و مسئله های اساسی زندگی وکار خود را بیان می کنند. مربیان به تغییر دیدگاه شاگردان، تمرکز و بهره بردن از نقاط مثبت و یافتن راه حل های جدید کمک می کنند.
روندها در این برنامه توسط مربیان و شاگردان و سازمان قابل پیگیری است. مربیان می توانند روند پیشرفت شاگردانشان را در زمینه های مورد تمرکز، دستیابی به اهداف و رضایت از جلسات دنبال کنند. همچنین شاگردان نیز می توانند پیشرفت ها، موفقیت ها و نقاط عطف را متوجه شوند و به درکی از میزان دستیابی به اهدافشان براساس ارزیابی ها و بازخوردهایی که دریافت می کنند، دست یابند. تیم های منابع انسانی نیز از چگونگی فعالیت های کارکنانشان در برنامه مربی گری آگاه می شوند و شاهد میزان پیشرفت آن ها در رسیدن به اهدافشان هستند. لازم به ذکر است که محتوای جلسات مربی گری محرمانه باقی می ماند.
از طریق این پلتفرم، مربی گری در هر زمانی و در هر مکانی ممکن می شود. به عنوان یک شاگرد می توانید ۲۴ ساعته، در تمام هفته به مربی خود دسترسی داشته باشید و با وی صحبت کنید. از طریق فرایند مربی گری؛ آموزش ها به مرحله تجربه عملی می رسد و بخشی از زندگی روزمره کاری می شود.
پیاده سازی مربی گری در سازمان، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم در تعهد کارکنان ایجاد می کند. همچنین سبب افزایش رضایت کارکنان و بهبود کیفیت رهبری سازمان می شود. فرایند مربی گری سطح انگیزه و همکاری میان اعضا را افزایش می دهد و موجب افزایش سطح تعهد کارکنان می شود. مربی گری اثرات مثبتی بر تعاملات همکاران با یکدیگر و از طرف دیگر تعامل کارکنان با مشتریان و مخاطبانشان دارد.
این استارت آپ که از برلین اداره می‌شود، دارای یک تیم بین المللی متشکل از مربیان کسب وکاری باتجربه، متخصصان توسعه فردی، کارآفرینان سریالی در حوزه دیجیتال و مهندسان برجسته حیطه IT است.
آیا شما هم به فکر بهبود اساسی در سازمان خود هستید؟
منبع

مترجم: زهرا سلیمان زاده کارشناس روابط عمومی