آغاز فراخوان برنامه حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در زمینه مقابله با ویروس کرونا

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از هسته های فناور که دارای ایده فناورانه بازار پسند با محوریت مقابله با ویروس کرونا در سراسر کشور ، حمایت می کند.

صاحبان ایده می توانند در قالب هسته فناور در یکی از برنامه های حمایتی رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت کنند.
صاحبان ایده فناور با سطح آمادگی فناوری کمتر از ۳ با قابلیت ایجاد کسب وکار می توانند در برنامه حمایتی رویش و  صاحبان ایده فناور با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶ با قابلیت ایجاد کسب وکار می توانند در برنامه حمایتی شکوفایی شرکت نمایند.
مدت زمان فراخوان ۲۷ اردیبهشت ماه لغایت ۱۷ خرداد ماه می باشد.
ثبت نام متقاضیان فقط به صورت آنلاین از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصراً در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام میشود و امکان بررسی درخواستهای ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.
متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان با شماره ۴ -۸۸۲۲۰۷۰۰ داخلی ۱۶۴. ۱۵۴ تماس بگیرند.
ثبت نام
قابل توجه :
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هسته فناور را  تیم کاری ای می داند که برای اجرای طرح فناورانه دارای قرارداد همکاری بوده و در زمان پذیرش کلیه اعضا به پارک معرفی می شوند و تعهدنامه اعضای هسته را امضا می کنند.
همچنین بایستی یادآور شویم در این برنامه های حمایتی، منظور از طرح فناورانه، مجموعه عملیاتی است که برای دستیابی به فناوری تولید یک کالا یا خدمت می بایست انجام شود.
نکته مهم سطح آمادگی فناوری یا TRL (Technology Readiness Level) ایده شماست. سطح آمادگی فناوری ایده، نوع برنامه حمایتی شما را مشخص می کند.
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران سطح آمادگی فناوری را اینگونه تعریف می کند: مجموعه ای از معیارها به منظور ارزیابی میزان بلوغ فناوری است که امکان مقایسه بین انواع مختلف فناوری را برای یک کالا یا خدمت خاص و در محیط عملیاتی میسر می کند و  شامل ۹ مرحله می باشد. TRL به ارزیابی و مدیریت موثر دانش، ریسک و بلوغ آستانه ای فناوری های جدید می پردازد که امری مهم برای موفقیت سیستمهای توسعه ی فناوری پیشرفته است.
به یاد داشته باشید که هر ایده فقط می توانند در یکی از برنامه  های حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت نمایند و از مزایای آن برنامه بهره مند شود.
۱-      برنامه رویش
•        هدف رویش: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند تا مرحله تثبیت ایده است.
•        مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه
•        گرنت : ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
۲-      برنامه شکوفایی
•        هدف شکوفایی:حمایت از تیم های کاری دارای طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
•        مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶
•        گرنت: ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
مزایای حضور در طرح های حمایتی فوق به شرح زیر است:
۱-      امکان معرفی هسته جهت استقرار در آزمایشگاه/ کارگاه های عضو شبکه فناوری یا فضاهای کاری اشتراکی
۲-      اعطای اعتبار تولید نمونه محصول بر اساس دستورالعمل مربوطه ( برنامه شکوفایی)
۳-      اعطای اعتبار تثبیت ایده  بر اساس دستورالعمل مربوطه ( برنامه رویش )
۴-      اعطای اعتبار توانمندسازی بر اساس دستورالعمل مربوطه
۵-      ارائه خدمات راهبری، مشاوره و آموزش
۶-       امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری
۷-      امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری.