گفتمان علم و فناوری، باید به عنوان گفتمان پایه کشور تعریف شود

نشست رووسای پارک های علم و فناوری با حضور دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف، دکتر صالحی معاون پژوهشی وزارت عتف، دکتر طالبی سرپرست دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری، دکتر عشوری رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دکتر سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر رحیمی معاون سابق پژوهش و فناوری وزارت عتف، دکتر فکور سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و جمعی از رووسای پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور ۳۰ آذر در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.