آیا شما هم مانند یک کارآفرین فکر می‌کنید؟

همه گیری کرونا به ما آموخت که قطعیتی درباره اشتغال و کسب وکارها وجود ندارد. شرکت های بسیاری تعطیل شده‌اند و حتی بسیاری از کسب وکارها مجبور شدند نیروهای توانمند خود را بیرون کرده و در قالب یک کسب وکار بسیار کوچک به فعالیت ادامه دهند. در چنین شرایطی هم راه اندازی یک کسب وکار به تنهایی به جمله من کار خودم را اداره میکنم و رییس خودم هستم، محدود نمی شود و موضوعی فراتر از این لفظ ساده است.