نگاه ویژه به علوم انسانی و بین رشته ای، گامی در راستای رشد کسب وکارهای این حوزه

نشست مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران ۶ تیرماه برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهندس میثم یوسفی رییس مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر فریده علوی رییس دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکتر اکبر عبداللهی معاون اداری و مالی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکتر محمدحسین رمضان کیائی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکتر مریم سلطان بیاد مشاور رئیس در امور بین الملل دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی و دکتر حسین کرمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی برگزار شد.

در این نشست دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران سال ۱۴۰۱ سال دانش بنیان ها دانست و گفت: ریاست دانشگاه تهران استقرار ۲۰۰۰ واحد فناور و دانش بنیان را هدف قرار داده اند و این رسالت به عهده پارک علم و فناوری دانشگاه تهران قرار داده شده است و در تلاشیم تا این رسالت به نحو مطلوب انجام شود.

دکتر اسدی با بیان اینکه فراوانی شرکت ها در رشته های فنی بیشتر است، ادامه داد: در سال جاری در برنامه های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از جمله برنامه های مرتبط با هسته های فناور و نوآور و همچنین برنامه های مرتبط با شرکت ها برای رشته های مرتبط با علوم انسانی و بین رشته ای و همچنین کشاورزی الویت قائل شده ایم تا فعالیت در این زمینه ها نیز رشد یافته و این حوزه ها به جایگاه مناسب خود دست یابند.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه دیپلماسی دانش بنیان را در دستور کار قرار داده ایم، خاطر نشان کرد: تاسیس شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در دانشگاه ایروان  ارمنستان نیز در همین راستا برنامه ریزی شده است. همچنین با دانشگاه وارث الانبیا عراق  جلسه ای داشته و برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: در داخل کشور و به خصوص در دانشگاه تهران ظرفیت های بسیاری وجود دارد که باید سعی کنیم از آن ها بهره ببریم.

در ادامه این نشست به گفت وگو پیرامون نحوه همکاری و تعامل با دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی پرداخته شد.