افزایش ۲۰ درصدی بودجه واحدهای مختلف دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛  در نشست مشترک روسا و معاونین اداری و مالی واحدهای دانشگاه تهران معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران در خصوص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بررسی جداول بودجه بر مبنای ظرفیت های بودجه سال ۱۴۰۲ بر محور برنامه هفتم صحبت کرد و گفت؛ افزایش بودجه سال جاری  برای واحدهای مختلف دانشگاه تهران بر مبنای ۲۰ درصد افزایش بودجه ای که دولت اعلام و مجلس تصویب کرده در نظر گرفته شده است.

دکتر احمد نوحه گر ادامه داد؛ در حال حاضر با توجه به ضوابط اجرایی بودجه، دانشگاه تهران با ۵۰ هزار دانشجو و بیش از ۲ هزار هیأت علمی و حدود ۶ هزار کارمند؛ برای تأمین هزینه های واحد ها از جمله تأمین زیر ساخت های مجازی، فرهنگی، رفاهی و .. علاوه بر بودجه از درآمدهای اختصاصی استفاده می کند.

نوحه گر در خصوص هزینه های واحدهای دانشگاه بیان کرد؛ برخی هزینه های دانشگاه مانند هزینه واحدهای خدمات رسان همچون انتشارات و کتابخانه دانشگاه تهران، در واقع سرمایه گذاری هدفمند محسوب می شود که در افزایش اعتبار در بخش پژوهش تاثیر بسزایی دارد از این رو  احداث دانشکده های جدید مانند دانشکده های حکمرانی، تجارت و مالیه، گردشگری و بیوتکنولوژی از این موضوع مجزا نبوده و می توانند نقش محوری درکشور داشته باشند .

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران افزود؛ با توجه به شرایط موجود، منابع مالی دانشگاه تهران پاسخگوی نیازها نیست و از این جهت سرمایه و خلق منابع جدید برای تامین بخشی از این هزینه ها ضروری است. در همین راستا روسای دانشکده ها می توانند با استفاده ازظرفیت های موجود در دانشکده ها درآمد های خوبی کسب و به تامین بخشی از هزینه های دانشگاه کمک کنند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز در این نشست با اشاره به افتتاح ناحیه نوآوری دانشگاه تهران تصریح کرد؛ راه حل جدیدی در توسعه شرکت های دانش بنیان جهت پویایی بخش پژوهش و فناوری شروع شده است همچنین دیپلماسی دانش بنیان و تقویت ارتباط بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دانشکده ها، دانشجویان و فارغ تحصیلان در دانشکده ها راهبرد اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

دکتر علی اسدی در خصوص  برنامه های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اظهار داشت؛ راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران، راه اندازی پارک مجازی، توسعه زیست بوم فناوری دانشگاه تهران و توسعه مراکز رشد جهت حمایت از ایده های فناورانه و نوآورانه، پشتیبانی و تجاری سازی پایان نامه ها و رساله ها ، استفاده از نخبگان دانشگاهی و ظرفیت های دانشگاه و ارتقا نقش نوآوران و کارآفرینان و شناسایی و توانمند سازی افراد خلاق جهت رفع مسائل کشور از مهم ترین برنامه های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

اسدی ادامه داد؛ مرکز نوآوری و فن آوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جهت حمایت دانشجویان در قالب شکل گیری هسته های فن آور اساتید دانشگاه و دانشجویان در حوزه های مختلف از جمله فنی مهندسی،علوم انسانی، علوم اجتماعی و…  تسهیلاتی را ارائه می دهد.

وی با اشاره به اینکه ۱۷۵  هسته  فن آوری در قالب شرکت دانش بنیان در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعالیت دارند گفت؛ در حال حاضر ۱۰ دانشکدگان و ۲۴ دانشکده با این سازمان همکاری دارند و شعب پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این دانشکده ها مستقر هستند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود؛ ایجاد شبکه سرمایه گذاران در کشور برای ارتباط سرمایه گذاران و شرکت های دانش بنیان سرمایه پذیر که نیاز به حمایت دارند از جمله اقدامات مثبت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بوده است.

گفتنی است، نشست مشترک روسا و معاونین اداری و مالی واحدهای دانشگاه تهران با حضور روسا و معاونین مالی و اداری واحد های دانشگاه تهران و  دانشکده ها در ۳۰ خرداد در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد که در این نشست  ضوابط اجرایی ۱۴۰۲ ، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر مبنای ظرفیت های بودجه ۱۴۰۲ در حوزه آموزش عالی و برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.