ایجاد هم‌افزایی میان پارک های علم و فناوری، راهی برای تحقق شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

نشست مشترک نمایندگان پارک های علم و فناوری استان تهران روز چهارشنبه ۱۸ خرداد برگزار شد.