تحقق دیپلماسی دانش بنیان با همکاری پردیس های دانشگاه تهران

نشست مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با پردیس بین المللی ارس در ۱۱ تیر ماه برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر هادی غفوریان یاور پناه معاون اجرایی و فنی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،دکتر زهرا امام جمعه رییس پردیس ارس، دکتر سید محمد علوی معاون علمی پژوهشی پردیس ارس، دکتر محمدجوادامیری معاون اجرایی پردیس ارس برگزار شد.

در این نشست دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ضمن اشاره به اهمیت حرکت برنامه ریزی شده در اجرای امور گفت: هسته‌های فناور و نوآور، شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری وسیله ای برای تعالی جامعه، ایجاد اشتغال و توسعه کشور هستند.

دکتر اسدی در ادامه از دیپلماسی دانش بنیان صحبت کرد و افزود: در موضوع دیپلماسی دانش بنیان به پردیس های اقماری از جمله پردیس ارس، کیش و البرز نگاه ویژه ای داریم و روی آن ها حساب ویژه ای باز کردیم. دیپلماسی دانش بنیان از طریق این پردیس ها محقق می شود.

در ادامه این نشست به گفت وگو پیرامون نحوه همکاری و تعامل با پردیس بین المللی ارس پرداخته شد.