مدیریت، هدایت و ارتقای زنجیره‌های ارزش، حرکتی در مسیر جهش تولید

ارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار “جهش تولید از طریق توسعه زنجیره های ارزش” را با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری و با حضور دکتر محمدصادق صارمی روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه برگزار کرد.

محمدصادق صارمی موضوع جهش تولید را بحثی اساسی در همه زمان‌ها در سطح اقتصاد و در سطح کسب و کار دانست، در همین راستا به برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران پرداخت. از جمله این چالش‌ها می‌توان پایین بودن پیچیدگی اقتصادی کشور، تورم بالا و بی ثباتی محیط اقتصاد کلان، آسیب پذیری از تحریم‌ها، عدم رقابت پذیری محصولات ایرانی با خارجی، رکود تولید و رشد منفی سرمایه‌گذاری، وابستگی به صادرات نفت و مواد خام را برشمرد.
وی در ادامه گفته‌هایش آسیب پذیری از عوامل خارجی را علت دنبال کردن اقتصاد مقاومتی در ایران دانست.
صارمی با مطرح نمودن بحث رشد پایدار و سریع اقتصادی اظهار داشت: “چهارچوب زنجیره ارزش، روشی مناسب برای تحلیل اقتصاد، چالش‌های اقتصادی و رشد اقتصادی در سطح بنگاه و در سطح صنعت و کشور است.”
ایشان در تکمیل سخنرانی خود به ارائه تعاریفی از زنجیره تامین و زنجیره ارزش پرداخت و بیان داشت:” عمده بازیگران زنجیره ارزش در ایران بر بحث تولید و فرآوری تمرکز دارند و این بخش را قسمت اصلی زنجیره ارزش می‌پندارند. این درحالی است که بخش‌های بازار، تحقیق و توسعه، بازیافت و اقتصاد چرخشی از ارزش افزوده بالاتری برخوردار است.”
محمدصادق صارمی این نکته را یادآور شد :”در زنجیره ارزش فقط کالا رد و بدل نمی‌شود بلکه اطلاعات، پول و یادگیری نیز در این زنجیره در جریان است” . وی در تکمیل این موضوع بیان داشت:” به واسطه یادگیری، پول و اطلاعات با بحث قدرت مواجه خواهیم شد و ضروریست پی ببریم که زنجیره توسط چه کسی مدیریت و هدایت می‌شود و مسیر ارتقای خود را طی می‌کند.”

صارمی از شرکت‌های بزرگ یا فناور به عنوان مدیر و یا رهبر یک زنجیره یاد کرد و گفت:” در ادبیات زنجیره ارزش به این گروه، یکپارچه کننده، رهبر پلتفرم و یا شرکت بزرگ گفته می‌شود.”
وی با اشاره به مبحث قدرت بیان داشت:” با پی بردن و تحلیل قدرت در زنجیره ارزش، می‌توانیم به قدرت چانه زنی دست پیدا کنیم.”
صارمی با یادآوری مفهوم اعتماد افزود:” با افزایش اعتماد میان بازیگران زنجیره ارزش از طریق قراردادهای رسمی یا همکاری‌های بلند مدت میتوانیم هزینه مبادله را کاهش دهیم و در نهایت ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.”
ایشان در ادامه به برشمردن و تشریح دلایل توجه روزافزون به رویکرد زنجیره ارزش در میان سیاست‌گذاران و کسب وکارها پرداخت. از جمله این دلایل می‌توان به افزایش سرعت تغییر تکنولوژی، فرامرزی شدن تجارت، تمایل به ایجاد مزیت رقابتی و منبع یابی بیرونی، ضرورت ایجاد پیوندها و شبکه‌های استراتژیک، تاکید بر کاهش هزینه مبادله از طریق توسعه روابط بلندمدت با تامین کننده اشاره کرد.
صارمی در راستای تکمیل سخنان خود در ارتباط با ارتقای زنجیره ارزش از روش‌های تغییر ساختار اقتصاد، حرکت به سمت مراحل باارزش افزوده بالاتر و پیوستن به زنجیره جهانی ارزش یاد کرد. وی در ادامه توصیه کرد:” کسب وکارهای ما باید به این نتیجه برسند که در فعالیت‌های اقتصادی و در زنجیره ارزش‌های متفاوت یا بر کسب توانمندی‌های یک یکپارچه کننده در صنایع بالغ تمرکز کنند و یا یک نقطه گلوگاهی یا کاری باارزش افزوده بالا از جنس دانش بنیان انجام دهند.”
علاقه‌مندان می‌توانند گزارش تصویری وبینار را از طریق لینک زیر تماشا نمایند.
گزارش تصویری وبینار