دکترعباس زارعی هنزکی؛”هدف ما این است که آنچه از مسئله شروع می‌شود در بازار به فروش برسد”

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران”رویداد استارت آپی زالوی طبی و صنایع وابسته” را با همکاری پردیس علوم دانشگاه تهران و حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را در برگزار می‌کند.