پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در وبینار آنلاین بین‌المللی‌سازی و مالکیت فکری در جنوب‌شرق آسیا حضور یافت

این وبینار در تاریخ ۲۲ اسفند و با هدف ارائه دیدگاه‌های ارزشمند درباره استراتژی‌های بین‌المللی‌سازی و مسائل مربوط به مالکیت فکری در سرزمین‌های جنوب‌شرق آسیا برگزار شد. این رویداد در پنج بخش افتتاحیه و معرفی اجمالی IASP، ارائه خدمات مشاوره مالکیت فکری جنوب‌شرق آسیا، شناخت بازار جنوب‌شرق آسیا، مالکیت فکری در جنوب‌شرق آسیا و مطالعه موردی Thai-BISPA برنامه‌ریزی و برگزار شد.
در بخش نخست و پس از افتتاحیه، معرفی کوتاهی از انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی و مناطق نوآوری (IASP) ارائه شد و به موضوعاتی از قبیل تاریخچه و ماموریت IASPو نقش آن در فرهنگ نوآوری و همکاری در سطح جهانی، تاریخچه تاسیس و پایگاه و گستردگی اعضای IASP پرداخته شد.
در ادامه بخش نخست؛ خدمات مختلف IASP مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن می‌توان به دیدار جهانی برای اعضا، همکاری پروژه‌ای، شبکه‌سازی هوشمند برای ارتباطات معنی‌دار، دسترسی به آمار و مقالات حوزه پارک‌های علمی و فناوری، رویدادها و کنفرانس‌های بین‌المللی و روایت رویدادهای مورد نظر در حوزه علمی و فناوری اشاره کرد.
بخش دوم با محوریت ارائه خدمات مشاوره مالکیت فکری جنوب‌شرق آسیا برگزار شد که در آن پیرامون موضوعاتی از قبیل تجزیه و تحلیل روندهای جمعیتی، فرصت‌ها و چالش‌های صنایع در اندونزی و سنگاپور و…. به گفت وگو پرداخته شد.
بخش شناخت بازار جنوب‌شرق آسیا توسط ونی لیونگ از شرکت Aura Partners مدیریت و برگزار شد. در این بخش ضمن ارائه معرفی کاملی از بازار جنوب شرق آسیا، اطلاعات دقیقی از جزئیات جمعیتی، روندهای صنعتی و فرصت‌های بازار در سراسر منطقه جنوب شرق آسیا در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
الیو د تولیو و همکاران در مورد حقوق مالکیت فکری در جنوب‌شرق آسیا صحبت کردند که اصول اساسی حقوق مالکیت فکری در جنوب شرق آسیا مانند محدودیت جغرافیایی، بازداری ملی و محدودیت‌های زمانی و مالکیت فکری مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. در این بخش موضوعات دیگری از جمله معرفی پایگاه داده برند جهانی WIPO، شرح انواع مختلف حقوق مالکیت فکری و همچنین برنامه‌های کاربردی شتابدهی به فرایند ثبت مالکیت فکری در منطقه نیز بررسی شد.
آخرین بخش از این وبینار با موضوع مطالعه موردی درباره Thai-BISPA توسط واچارین (لینگ) دبلیو اجرا شد و موضوعاتی از قبیل مدیریت بین‌المللی و مالکیت فکری به بحث گذاشته شد.