سومین ریورس پیچ مرکز نوآوری تحول دیجیتال فولاد،راهی برای تحقق بخشی به تصویرهوشمند دنیای آینده

مرکز نوآوری تحول دیجیتال فولاد، سومین رویداد از سلسله رویدادهای ۳s را با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مجتمع فولاد مبارکه ،واحد کسب وکار تحول دیجیتال ایریسا، دانشگاه تهران،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(استان اصفهان) و سازمان فناوری اطلاعات ایران و با حضور مهندس نقوی معاون تکنولوژی فولاد مبارکه، دکتر سراییان مدیرعامل شرکت ایریسا و جمعی از متخصصان وکارشناسان به صورت نیمه حضوری در ۱۰ آبان ۱۴۰۰ برگزار کرد.