طراحی و تولید سیستم صد درصد بومی موقعیت یابی دقیق ماهواره‌ای با دقت سانتی متری توسط شرکت دانش بنیان ایرانی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت هیرونگار پارس مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به طراحی و تولید سیستم کاملا بومی موقعیت یابی دقیق ماهواره ایی با دقت سانتی متری شد.