میتاپ پارک محصولات فناوری همگرا، بستری برای شبکه سازی، آشنایی با محصولات فناوری همگرا و شناسایی فرصت های کسب وکاری این حوزه

مهندس فاطمه صداقت فرد، معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در معرفی رویداد میتاپ گفت: میتاپ، همان جلسه و دورهمی است که به دو بخش تقسیم میشود. میتاپ گروپ و میتاپ ایونت، میتاپ گروپ افرادی هستند که قصد دارند حضوری و در فضایی دوستانه برقرار کنند. اما میتاپ ایونت رویدادهای مختلفی است که افراد به واسطه آن با همدیگر دیدار کرده و در تمام مراحل رویداد در کنار همدیگر هستند.