استارت آپ ویکند مجازی کشاورزی و سلامت هوشمند، سرعت بخش حرکت در حوزه کشاورزی کشور

دکتر سید حسین گلدانساز رییس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در رویداد استارت آپ ویکند کشاورزی و سلامت هوشمند با اشاره به ۱۲۰ امین سال فعالیت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی گفت: « موضوع امنیت ملی بارها به گوش ما خورده است. امنیت غذایی یکی از پایه های اصلی برای کشور محسوب میشود تا زمانیکه نتوانیم امنیت غذایی کشور را تامین کنیم موضوع امنیت ملی نیز دچار خدشه میشود. امیدواریم که بتوانیم یک جشن به معنای واقعی علمی داشته باشیم. ذهن ما روشن است که کشاورزی بخشی با پتانسیل بالا برای کشور و جوانان است».