استارت آپ ویکند مجازی یک گام برای تحقق شبکه فناوری

در جریان رویداد استارت آپ ویکند مجازی کشاورزی و سلامت هوشمند دکتر عباس زارعی هنزکی، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اظهار داشت:« دانشگاه تهران برای اجرای اهداف و ماموریت‌های اجتماعی، فناوری و علمی خود برنامه‌ریزی‌های مختلفی دارد. از جمله این برنامه‌ریزی‌ها ایجاد شبکه فناوری است. شبکه فناوری از آن دسته پروژه‌های مهمی است که در دو سال گذشته و با مرکزیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مطرح شده تا بتواند شبکه‌ای میان سراسر کشور که متشکل از اساتید، دانشجویان و همکاران دانشگاه تهران است، ایجاد کند ».