تولید تونل های مه پاش در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت دانش فروزان صنعت بینا مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به تولید تونل های مه پاش شد.

این تونل ها با ذرات معلق زیر ۵ میکرون که به صورت مه است، می تواند تمام سطوح بیرونی آنچه را که وارد تونل می شود، کاملا استریل کند.
در حال حاضر بیمارستان هایی مانند مسیح دانشوری، امام خمینی و همچنین مراکز حساس داخلی مانند ورودی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ورودی وزارت کشور، شرکت مپنا و…. به سیستم مه پاش شرکت دانش فروزان صنعت بینا مجهز شده اند.
گفتنی است این شرکت از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را شروع کرده و یکی از حوزه های تخصصی شان استریلیزاسیون است که با استفاده از پرتوهای ایکس وگاما انجام می گیرد. همچنین این شرکت تولید کننده محلول های ضدعفونی کننده نیز می باشد.