طراحی و تولید کیت های تشخیص کرونا در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت لیوژن فارمد مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به طراحی و تولید کیت تشخیص کرونا شدند

با ورود و شیوع کرونا در کشور، شرکت لیوژن فارمد طراحی و توسعه کیت های تشخیص کرونا مبتنی بر روش PCR را آغاز کرد. این کیت ها به انستیتو پاستور تحویل داده شده و در حال بررسی و ارزیابی نهایی می باشد.
کیت ها قادر به بررسی سه ژن مربوط به ویروس، در یک تیوب هستند. در واقع سه ژن مربوط به یک ویروس را همزمان بررسی می کند و همین امر سبب صرفه جویی در زمان نیز می شود. تا قبل از این، کیت ها تک مرحله ای و دو مرحله ای بودند.
گفتنی است شرکت لیوژن فارمد در سال ۹۴ با بازنگری سیاست هایش به حیطه کنترل کیفیت داروهای بیوتکنولوژی (زیست فناوری) وارد شد و در حال حاضر در حوزه خدمات و تولید کیت در حوزه بیوتکنولوژی نیز فعالیت می کند. این شرکت پکیج های جامعی برای آنالیز ژن، سلول، پروتئین و ویروس نیز ارائه می دهد.