ارائه ۱۳ طرح فناورانه در رویداد همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ اولین برنامه متخصصان خارج از کشور که از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهورری برگزار شد، ۱۳ طرح و محصول از سوی متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور در حضور سرمایه‌گذاران ارائه شد.