۱۹ خرداد ۱۴۰۰، اولین رویداد “همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور” در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اولین رویداد برنامه “همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور” را با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ برگزار کرد.