Pitch نقش فناوری در کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی

Pitch نقش فناوری در کاهش آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی (DARSTec) در روز سوم رویدادReTech\UTInvest98 و به منظور ارایه طرح های نوآورانه در زمینه کاهش آسیب های ناشی از حوادث طبیعی با حضور صاحبان ایده، مدیران سازمان های مرتبط و سرمایه گذاران در غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز پنج شنبه ۲۸ اذرماه برگزار شد.