برگزاری همایش کارآفرینی مهارت بنیان در شهرستان فومن

همایش کارآفرینی مهارت بنیان با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در شهرستان فومن برگزار شد.