رشد و توسعه‌ی زیست‌بوم کارآفرینی نیاز به از خود گذشتگی دارد …

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی با همکاری استارتاپ‌ها و سازمان‌های بزرگ و به منظور حل نوآورانه‌ی چالش‌های طرفین آغاز شد.