توسعه زنجیره‌های ارزش، راه حلی برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی

زنجیره ارزش مجموعه‌ای از عملیات‌هایی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می‌پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود. یکی از الزامات “جهش تولید” به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف، کسب وکارهای نوپا و فناور و دانش بنیان است.

به همین منظور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار “جهش تولید از طریق توسعه زنجیره های ارزش” را با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار می‌نماید.

محورهای وبینار:

تعریف زنجیره‌های ارزش
معرفی انواع بازیگران فعال در یک زنجیره ارزش
معرفی نمونه‌هایی از زنجیره‌های ارزش داخلی و بین المللی
ارائه چارچوب تحلیل زنجیره‌های ارزش
توصیه‌های مدیریتی و استراتژی پیش‌رو

سخنران:
دکتر محمد صادق صارمی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، مشاور معاونت سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی

زمان برگزاری:
۲۰ بهمن ساعت ۱۵ الی ۱۷