فناوری های همگرا ؛ پنجره جدید برای انقلاب های بزرگ علمی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران این بار و در مسیر برگزاری مجموعه کافه پارک های خود، کافه فناوری های همگرا (NBIC) را روز شنبه ۱۸ ام آبان ماه ۹۸، با حضور صاحبان ایده، شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران و علاقه مندان به حوزه فناوری های همگرا و با هدف شناسایی نهادها، شرکت‌ها و سایر دست‌اندر‌کاران حوزه فناوری‌های همگرا در ایران، شناسایی فرصت‎ها و چالش‌های موجود در حوزه فناوری‌های همگرا (NBIC)،شناسایی استارت‌آپ‌های حوزه فناوری‌های همگرا و فراهم آوردن محیطی برای معرفی استارت‌آپ‌های برتر دنیا در این حوزه برگزار نمود.