حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سی و ششمین کنفرانس بین المللی پارکهای علم و فناوری

سی و ششمین کنفرانس بین المللی پارک های علمی به میزبانی پارک علم و فناوری آتلانپل فرانسه در سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی برگزار شد. در این رویداد رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با رییس تکنوپارک روسیه، رییس مرکز تحقیقاتی کیوتو ژاپن، رییس پارک اتلانپول فرانسه، رئیس پارک پرتقال، رییس سایبر پارک ترکیه دیدار کرد

انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری (IASP)، سازمانی مستقل، غیر انتفاعی و غیردولتی می باشد که توسط متخصصان در زمینه ی پارک های علم و فناوری و حوزه های نوآوری مدیریت می شود. ماموریت این سازمان شکل گیری یک شبکه جهانی برای پارک های علم و فناوری و حوزه های نوآوری و فراهم نمودن بستر رشد، جهانی سازی و اثربخشی اعضای خود است. آنچه این سازمان انجام می دهد به موارد زیر تقسیم می شود :
▪️ هماهنگ کردن یک شبکه فعال از مدیران پارک های علم و فناوری، حوزه ها و مناطق نوآوری
▪️ افزایش فرصت های جدید کسب وکاری برای اعضا و شرکت هایشان
▪️ گسترش دید اعضای سازمان و توسعه ی ارتباطات جهانی
▪️ نمایش پارک ها و حوزه های نوآوری در مجامع و نهادهای بین المللی
▪️ کمک به توسعه ی پارک ها و حوزه های نوآوری جدید
این سازمان در حال حاضر دارای دو دفتر در چین و اسپانیا می باشد.