نشست مشترک رووسای پارک‌های علم و فناوری و وزیر امور خارجه

جلسه روسای پارک‌های علم و فناوری کشور با حضور دکتر محمد جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه کشورمان، دکتر عباس زارعی هنزکی؛ رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و دیگر رووسای پارک‌ها روز سه شنبه ۲۸ بهمن در مرکز مطالعات وزارت خارجه برگزار شد.