نمایشگاه بین المللی تهران، سالن ۲۷، غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ گزارش کامل از حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با پایان ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا (IoT)

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در رویداد تخصصی هفته ایران دیجیتال و ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا (IoT2021) حضور یافت.