تحقق توسعه کشور و اثرگذاری اجتماعی از طریق فعالیت پارک های علم و فناوری و شرکت ها

نشست مشترک دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مدیران عامل شرکت های پسارشدی عضو و مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه برگزار شد.

در این نشست دکتر علی اسدی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را بزرگترین و قدیمی ترین پارک دانشگاهی کشور خواند و گفت: فلسفه وجودی به حضور واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان بر میگردد و امید داریم که با تعامل با یکدیگر قدم های مثبتی را در جهت تحقق امر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی برداشته و به شعار دانشگاه تهران مبنی بر جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی جامه عمل بپوشانیم.
دکتر اسدی از پارک های علم و فناوری و شرکت ها به عنوان یک هدف یاد کرد و ادامه داد: پارک های علم و فناوری و شرکت ها وسیله‎‌ای برای تحقق مسئولیت پذیری اجتماعی و توسعه کشور محسوب می شوند. شرکت هایی که در پارک علم و فناوری جذب می‌شوند می بایست به اثرگذاری اجتماعی، تولید انبوه، محصول دانش بنیان و کمک به توسعه کشور بیانجامند.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباطات گسترده و تعاملات خاطر نشان کرد: ارتباط ارگانیک در بین شرکت های پارک علم و فناوری، همچنین میان شرکت ها و پارک علم و فناوری و حتی در بین پارک علم و فناوری برقرار نیست، در حالیکه در مبحث فعالیت های دانش بنیان و فناورانه می بایست امور به صورت مشارکتی پیش رفته و هم افزایی ایجاد شود.

بخش دیگر این نشست به طرح چالش های مدیران عامل و پاسخ به ایشان اختصاص یافت.