ایجاد مرکز نوآوری و فناوری ورزشی؛ حرکتی در جهت توسعه شبکه فناوری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مراسم انعقاد تفاهم نامه ایجاد مرکز نوآوری و فناوری ورزشی با همکاری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران روز شنبه ۲۹ مرداد ماه برگزار شد.

این تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و با حضور دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر عباسعلی گائینی رییس دانشکده تربیت بدنی به امضا رسید.

این تفاهم نامه در راستای توسعه شبکه فناوری دانشگاه تهران و با محوریت ایجاد مرکز نوآوری و فناوری ورزشی پارک علم و فناوری با مشارکت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در ۹ ماده و دو نسخه که دارای متن و اعتبار واحد می‌باشند، تنظیم و امضا شد. در این تفاهم نامه تعهدات طرفین، مدیریت مرکز، منافع مالی، رسیدگی به اختلافات، فسخ تفاهم نامه و …. به شرح و تفصیل آمده است.

این تفاهم نامه به مدت سه سال از زمان مبادله معتبر می باشد و درصورت توافق طرفین تمدید می‌گردد.