اینترنت اشیا؛ ایده ای برای تحقق رویاهای کسب وکاری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مراسم اختتامیه پنجمین دوره آموزشی کاربردی و تخصصی اینترنت اشیا را روز ۲۲ مهر برگزار کرد.