معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه و خدمات سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار ” معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه و خدمات سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی” را با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌کند.

محورهای وبینار عبارتند از:
• معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی
• معرفی خدمات سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی
سخنرانان:
• جناب آقای دکتر سید محمد مهدوی، مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی
• جناب آقای محمدحسین رضوانیان، مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی
• سرکار خانم هدی مراغه ای، کارشناس توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی
مخاطبان:
• اعضای هیات علمی
• دانشجویان
• شرکت‌های دانش بنیان
زمان برگزاری:
دوشنبه، ۲۱ مهر ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰