امضای دیجیتال در تلفن های همراه، راهکاری برای تسریع فرایندهای مرتبط با امضای قانونی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت شاهراه اعتماد کلید مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به ارائه فناوری امضای دیجیتال با استفاده از گوشی های تلفن همراه شد.