دومین فراخوان پذیرش واحدها و شرکت های فناور در مرکز رشد شهید دکتر فخری زاده، شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مرکز رشد «شهید دکتر فخری‌زاده» شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و وابسته به مرکز نوآوری و تعالی کوثر در نظر دارد به منظور ایجاد بستر مناسب در راستای ارتقا و توسعه علم، فناوری و کارآفرینی به پذیرش تیم‌های کارآفرین و متخصص، واحدهای فناور و شرکت های نوپا که دارای طرح‌های تجاری سازی و برنامه منسجم کاری هستند، اقدام نماید.

شرایط پذیرش متقاضیان در مرکز رشد شهید دکتر فخری زاده، شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:

دارای پیشنهاد فناورانه با مدل کسب و کاری توجیه پذیر باشند.

شرکت ثبت شده و یا در شرف ثبت داشته باشند.

استقرار در سایر مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور نداشته باشد.

واحدهای فناور و شرکت‌هایی که توسط دانشجویان، دانش‌آموختگان و یا اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران ایجاد شده باشند، در اولویت پذیرش خواهند بود.

متقاضیان می توانند کاربرگ های مرتبط با ثبت درخواست پذیرش خود را از طریق لینک زیر دریافت کرده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل kosarut1404@gmail.com ارسال نمایند.

لینک ثبت نام: