فراخوان وبینار” هوشمندی سازمان، الزامی برای موفقیت در مسیر اجرا”

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار ” هوشمندی سازمان، الزامی برای موفقیت در مسیر اجرا” را برگزار می کند.

در این وبینار به گفت وگو حول محورهای زیر پرداخته خواهد شد:

_ ارزیابی حین اجرای تصمیم
_ چرایی، چیستی و چگونگی کنترل استراتژیک
_ کنترل و ارزیابی های گذشته نگرانه و آینده پژوهانه
سخنران:
دکتر امید چابک- مشاور مدیریت و سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری:
یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

 

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ٨٨٢٢٠٧٠٠ الی ۴ داخلی ۱۳۸ تماس حاصل نمایند.

درباره هوشمندسازی سازمان بیشتر بخوانیم:

امروزه بسیاری از سازمانها دریافته اند که جهت کسب موفقیت در اقتصاد چه در دنیای کنونی و چه آتی به چیزی بیش از دستیابی اتفاقی و ناآگاهانه به دانش یکپارچه نیاز دارند. برای مدیریت این دانش که به مثابه یک منبع حیاتی در سازمان هوشمند تلقی می شود به افرادی نیاز هست که دانش را شناسایی و درک کرده و به ترتیبی تأثیر واقعی دانش را در سازمان مستندسازی نمایند.
اکنون در عصر دانش ورزان قرار داریم، مدیران و متخصصان آگاه، اقدام به مدیریت دانش می نمایند تا سازمان هوشمند و یادگیرنده ایجاد کنند و بدین ترتیب عملکرد سازمان را افزایش دهند و در نهایت گامی در جهت هوشمند سازی سازمان بردارند.
سازمان هوشمند، قابلیت و مهارت خاصی را جهت کسب، سازماندهی و به اشتراک گذاردن انواع دانش های سازمان خود دارند. این سازمانها با مدیریت دانش قادرند همواره رفتارشان را با محیط متغیر و پویا منطبق نمایند و بر عملکردشان بیافزایند.