۱۰۰ شغل جدید دنیا در ۲۰ سال آینده!!!

به آینده شغلی که دارید، فکر کرده¬اید؟ شغل شما چند سالشه؟ شغل شما و مهارت و تخصصتون تا چندسال دیگه قادر به رفع نیازهای جامعه است؟ تو دنیای تغییرات سریع، آیا شغل شما زنده خواهد ماند؟

در دانشگاه‌های دیکین و گریفیث استرالیا، مطالعاتی در ارتباط با مشاغل آینده صورت گرفته است و به ۱۰۰ عنوان شغلی که در آینده اقتصاد جهانی شکل خواهند گرفت، اشاره شده است. از عنوان‌های عجیب این لیست ۱۰۰ تایی می‌توان به مشاغل نوستالژیست، طراح زیست گاه های فرازمینی، برنامه‌ریز رباط دستیار کودک اشاره کرد. براساس این تفاسیر و با توجه به جایگاه متزلزل بسیاری از مشاغل در سیر تحول فناوری، لازم است به آن‌دسته از مشاغلی که ماهیت فکری و مهارت‌آموزی بیشتری دارند اهمیت داده شود، چراکه با مهارت‌آموزی، فرصت بیشتری برای اشتغال ایجاد می‌شود.
در ذیل به چند نکته کوچک از گزارش ارائه شده، اشاره می شود.
سه نیروی کلیدی، آینده شغلی را شکل خواهند داد:
۱- اتوماسیون (سازی): ماشین های بسیار باهوش که فعالیت های انسانی بیشتری انجام میدهند.
۲- جهانی سازی: نیروی کار، جهانی می شود.
۳- همکاری: بسیاری از مشاغل و بسیاری از کارفرمایان در یک زمان با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
در بازار شغلی آینده، انطباق پذیری، انعطاف پذیری و قابلیت های کارآفرینی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. این امر به دلیل افزایش سرعت تغییرات ناشی از نوآوری در فناوری می باشد. جهانی شدن سبب افزایش نیاز به کارگران برای انجام کارهای کوچک و بزرگ می شود و کارگران به توانایی لازم برای رسیدگی به شغل از دست داده خود و ایجاد شغل برای خود در فضای دیگری نیاز خواهند داشت.
آگاهی از حوزه دیجیتال به عنوان یک شایستگی اساسی برای نیروی کار مطرح خواهد بود. و این امر می بایست به عنوان یک مولفه اصلی در نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد. این آموزش ها از لحاظ محتوی و روش انتقال از موضوعات تخصصی حیطه فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر و فناوری مستقل هستند. می توان گفت به عنوان یک مهارت اساسی در کنار خواندن، نوشتن و محاسبات مطرح می شوند.
این گزارش سعی در ارائه تصویری از دنیای آینده و آگاهی بخشی و ایجاد آمادگی برای بازار کار را مدنظر دارد.
• همچنین محققان آزمونی طراحی کرده اند که با توجه به پاسخ های شما به سوالات آن آزمون، شغل آینده شما پیش بینی می شود. برای رجوع به این آزمون و همچنین مشاهده متن کامل گزارش می¬توانید به لینک های زیر مراجعه نمائید:
https://100jobsofthefuture.com/quiz/
https://100jobsofthefuture.com/report/

منبع : با نگاهی به سایت فرهیختگان