فراخوان عضویت شرکت‌های برنامه رشد و پسارشد در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمایت از شرکت‌های فناور برنامه رشد و پسارشد، نسبت به پذیرش این شرکت‌ها به صورت عضو (غیر مستقر) اقدام نماید. تمامی متقاضیان، در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند نسبت به ثبت نام در هریک از مراحل این فراخوان(رشد، پسارشد) اقدام نمایند.

مدت فراخوان: از تاریخ ۹۸/۱۱/۰۱ شروع شده و به صورت مستمر ادامه دارد.
مراحل پذیرش:
۱- تکمیل کاربرگ‌های پذیرش و ارسال مستندات درخواستی برنامه رشد/پسارشد (متناسب با احراز شرایط اولیه هر مرحله)
۲- بررسی و پذیرش اولیه (تکمیل پرونده)
۳- شرکت در جلسات داوری فنی و کسب و کار و کارگروه ارزیابی
۴- اعلام نتیجه نهایی
برآورد زمانی : مراحل پذیرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر سه ماه است.

متقاضیان می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:
https://utstpark.ir/farakhan-roshd-pasaroshd/
اطلاعات لینک ارجاع داده شده به شرح زیر است:
عضویت شرکت‌های برنامه‌های رشد و پسارشد در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمایت از شرکت‌های فناور برنامه رشد و پسارشد، نسبت به پذیرش این شرکت‌ها اقدام نماید. تمامی متقاضیان، در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند نسبت به ثبت نام در هریک از برنامه‌های پارک(رشد، پسارشد) اقدام نمایند.
** همچنین خدمات قابل ارائه پارک به شرکت‌های مستقر و عضو به شرح جدول پیوست می‌باشد.
شما می توانید فرم های مورد نیاز جهت ادامه روند ثبت نام را از طریق لینک های ذیل دانلود فرمائید.

دانلود فرم های خام جهت تکمیل مرتبط با شرکتهای رشد
دانلود فرم های خام جهت تکمیل مرتبط با شرکتهای پسارشد

مراحل پذیرش:
۱. تکمیل کاربرگ‌های پذیرش و ارسال مستندات درخواستی برنامه رشد/پسارشد (متناسب با احراز شرایط اولیه هر مرحله)
۲. بررسی و پذیرش اولیه (تکمیل پرونده)
۳. شرکت در جلسات داوری فنی و کسب و کار و کارگروه ارزیابی
۴. اعلام نتیجه نهایی پس از بررسی در شورای پذیرش پارک علم و فناوری
برآورد زمانی مراحل پذیرش به طور متوسط برابر دو ماه است.
نوع شرکت شرایط اولیه ثبت نام هزینه سالانه عضویت حق الزحمه داوری لینک ثبت نام
شرکت های برنامه رشد ۱- دارای نمونه محصول / خدمت قابل ارائه به بازار که از فرایند های تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس حاصل شده و همچنین دارای سطح آمادگی فناوری (TRL7) باشد.
۲- شرکت ثبت شده و یا در شرف ثبت (تیم کاری و هیئت موسس مشخص باشد)
۳-عدم عضویت و استفاده از تسهیلات سایر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور. ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۴۵۰.۰۰۰ ثبت نام
شرکت‌های برنامه پسارشد ۱- سابقه سه ساله فعالیت شرکت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالیاتی برای سه سال اخیر (در صورت تغییر عنوان شرکت، سوابق شرکت قبلی که حداقل ۵۰% سهام‌داران مشترک باشند)
۲- داشتن ۱۲ میلیارد ریال گردش مالی (مجموع کل درآمد و کل هزینه) مطابق اظهارنامه مالیاتی در سه سال اخیر (مجموعاً)
۳- ارائه حداقل ۳۰ لیست ماهانه بیمه در طی سه سال اخیر
۴- ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوری متوسط به بالا (منظور محصولات و خدماتی است که از فرآیندهای تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس تولید شده و در حال ارائه به بازار باشند.)
۵- دارای سطح آمادگی فناوری (TRL9) محصولات / خدمات و سطح آمادگی تجاری مناسب
۶- عدم عضویت و استقرار هم‌زمان در سایر پارک‌های علم و فناوری کشور
** درخواست عضویت شرکت‌هایی که کمتر از سه سال از تأسیس آن‌ها گذشته و گردش مالی آن‌ها ۱۲ میلیارد ریال به بالاست، قابل بررسی می‌باشد. ۶۰.۰۰۰.۰۰۰‍‍ ۹.۹۰۰.۰۰۰ ثبت نام
جهت هماهنگی‌های بیشتر و همچنین سوالات خارج از موارد مطرح شده در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با کارشناس مربوطه به شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۰۰ – داخلی ۱۸۶، تماس حاصل فرمائید.