وبینار “تامین مالی برای نوآوری در راستای جهش تولید”

امروزه نوآوری و توسعه فناوری یکی از پیشران‌های اصلی در توسعه اقتصادی کشورهاست که در نظامی منسجم و متشکل از نهادها و سازمان‌های مختلف تحقق می‌یابد. یکی از ملزومات اساسی در این راستا، تأمین منابع مالی لازم از طرح‌های نوآورانه و فناورانه است که در قالب یک نظام تأمین مالی نوآوری انجام می‌شود.

در همین راستا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، سومین وبینار از سلسله وبینارهای دبیرخانه جهش تولید را با عنوان “تأمین مالی برای نوآوری در راستای جهش تولید” برگزار می‌نماید.
سخنران:
دکتر روح الله ابوجعفری؛ مدیر گروه اقتصاد دانش‌بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

محورهای سخنرانی:
ضرورت تأمین مالی نوآوری برای جهش تولید
راهکاری تأمین مالی برای نوآوری
بررسی تجربیات ایران در تأمین مالی نوآوری
مسیر پیش رو برای تأمین مالی نوآوری

زمان برگزاری: ۲۱ دی ماه، ساعت ۱۵ الی ۱۷