جلسات ارزیابی طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات بنیاد برکت در پارک علم وفناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

پارک علم وفناوری دانشگاه تهران در همکاری با بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت حمایت از شرکت‌ها و واحدهای فن‌آور و ایجاد مشاغل پایدار اقدام به برگزاری جلسات ارزیابی طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی بنیاد برکت در روزهای ۱۹ و ۲۶ شهریور ماه نمود.