پیشخوان فناوری بستری برای تحقق دانشگاه کارآفرین و رسیدن به توسعه پایدار

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، طرح پیشخوان فناوری در شبکه فناوری دانشگاه تهران” را به منظور آشنایی همکاران سایر بخش‌های دانشگاه تهران با برنامه‌ها و فرآیندهای اجرایی پارک علم و فناوری در روزهای ۲۲ لغایت ۲۶ شهریور ماه به صورت وبیناری برگزار کرد.