فراخوان وبینار فرآیند تکامل کسب و کار بین الملل شرکت های دانش بنیان

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری پژوهشگاه مطالعات فناوری پنجمین وبینار از سلسله وبینارهای دبیرخانه جهش تولید باموضوع، فرآیند تکامل کسب و کار بین الملل شرکت های دانش بنیان را برگزار میکند.

محورهای وبینار :
فرآیند تکامل کسب و کار بین الملل شرکت های دانش بنیان
برنامه های حمایتی متداول از توسعه کسب و کار بین الملل شرکت های کوچک و متوسط
مسیر پیش رو در توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان
مسیر پیش رو برای تامین مالی نوآوری
سخنران:
دکتر امیر ذاکری؛ عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان:
۱۶ اسفندماه، ساعت ۱۵ الی ۱۷