اولین رویداد یک هفته‌ای استارت آپی زالوی طبی در کشور پایان یافت

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اختتامیه”رویداد استارت آپی زالوی طبی و صنایع وابسته” را با همکاری پردیس علوم دانشگاه تهران و حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را ۵ شنبه ۳۰ بهمن برگزار کرد.